ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยวรรณ บุญเป็ง
ชื่อเรื่อง การสร้างสมการจำแนกกลุ่มในกลุ่มการเรียนต่างๆของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Discriminant equalization in learning groups of students in Faculty of Education, Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา;การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 176 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549