ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทัดดาว แย้มกมล
ชื่อเรื่อง การประเมินกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาเขตเทคนิคสันกำแพง = Evaluation of internal quality assurance process of Vocational Institute North Region 1, Sankamphaeng Technical College Campus
หัวเรื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาเขตเทคนิคสันกำแพง;ประกันคุณภาพการศึกษา -- แม่ออน (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ซ, 74 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 60-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549