ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อังค์วรา สมดี
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเวียงกาหลง อำเภอป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Participatory action research to develop sufficiency characteristics in students according to education reform at Wiangkalong Wittaya School, Wiang Papao district, Chiang Rai Province อุงค์วรา สมดี
หัวเรื่อง โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา;การศึกษา -- วิจัย;การศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย);การปฏิรูปการศึกษา;วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา;วิจัยเชิงปฏิบัติการ
จำนวนหน้า ฐ, 236 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 154-158
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557