ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นุรัตน์ วรรณเวก
ชื่อเรื่อง คุณภาพของเวชระเบียนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานการรังรองคุณภาพโรงพยาบาล = Quality of medical records of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital in accordance with hospital accreditation standards
หัวเรื่อง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. งานเวชระเบียนและสถิติ;ผู้ป่วย -- ข้อมูล
จำนวนหน้า ถ, 152 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 135-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549