ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วงเดือน โปธิปัน
ชื่อเรื่อง แผนและเครื่องมือประเมินการนิเทศภายในสำหรับกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
หัวเรื่อง การนิเทศการศึกษา;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ญ, 176 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 112-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538