ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรรถกร คุณพันธ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาน้ำหนักคะแนนที่เหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาโดยระบบแอดมิชชั่น : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Study of appropriate weight score of the central university admissions system : The case study of Chiang Mai university
หัวเรื่อง นักเรียน -- การศึกษาต่อ;สถาบันอุดมศึกษา;การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา)
จำนวนหน้า ฐ, 105 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [92]-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551