ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง แสวง อินทวงศ์
ชื่อเรื่อง การศึกษากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสันทราย
หัวเรื่อง วิจัยปฏิบัติการ;การอ่านขั้นประถมศึกษา;โรงเรียนประถมศึกษา -- สันทราย (เชียงใหม่);นักเรียน -- สันทราย (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ช, 138 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิตการศึกษา;บรรณานุกรม: แผ่น 74-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539