ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชญาดา จอมขันเงิน
ชื่อเรื่อง ความเสมอภาคทางเพศและการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้หญิงเวียดนามพลัดถิ่นในประเทศออสเตรเลีย = Gender equality and social participation of Vietnamese migrant woman in Australia
หัวเรื่อง ผู้ลี้ภัยชาวเวียดนาม -- ออสเตรเลีย;สตรี -- เวียดนาม;เพศ;การปรับตัวทางสังคม
จำนวนหน้า ฐ, 142 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 137-141
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552