ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บรรเจิด อุตมา
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลองจังหวัดแพร่
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลอง;ลูกเสือ -- แพร่;กิจกรรมของนักเรียน -- แพร่
จำนวนหน้า ญ, 126 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 97-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538