ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sujitra Techatoei
ชื่อเรื่อง Influence of fructooligosaccharide on pharmacokinetics of isoflavones in Thai Healthy Postmenopausal Women = อิทธิพลของฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของไอโซฟลาโวนในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทยสุขภาพดี
หัวเรื่อง Postmenopause;Women -- Health and hygiene
จำนวนหน้า xv, 86 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Pharmacology
โน้ต Thesis (Master of Science (Pharmacology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 69-83
ภาษา English
ปีการศึกษา 2011