ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มนัส วงค์คม
ชื่อเรื่อง สภาพทางเศรษฐกิจสังคม การได้รับการเลี้ยงดูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในโรงเรียนประถมศึกษา กิ่งอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- elementary education;นักเรียน -- ลำพูน -- ภาวะเศรษฐกิจ;นักเรียน -- ลำพูน -- ภาวะสังคม;โรงเรียนประถมศึกษา -- บ้านธิ (ลำพูน)
จำนวนหน้า 108 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536