ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุพิน ชัยราชา
ชื่อเรื่อง การใข้ชุดกิจกรรมการสอนความรู้ ความตระหนัก และทักษะชีวิต เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หัวเรื่อง โรงเรียนวัดล้านตอง;โรคเอดส์ -- สันกำแพง (เชียงใหม่) -- การป้องกัน;โรคเอดส์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- สันกำแพง (เชียงใหม่);โรคเอดส์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- สันกำแพง (เชียงใหม่);การสอนด้วยอุปกรณ์ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ณ, 212 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541