ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พูนศรี จันทร์สกุล
ชื่อเรื่อง การใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนกิจกรรมในวงกลมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล 1
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สรวย;การศึกษาขั้นอนุบาล -- แม่สรวย (เชียงราย);การ์ตูน;กิจกรรมการเรียนการสอน -- แม่สรวย (เชียงราย);พัฒนาการของเด็ก -- แม่สรวย (เชียงราย);จิตวิทยาการศึกษา;นักเรียน -- แง่จิตวิทยา
จำนวนหน้า ฎ, 338 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541