ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จารุวรรณ จันทร์คำ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อพร่องในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวเรื่อง โรงเรียนสันมหาพนวิทยา;การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);เรียงความ;นักเรียนประถมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 101 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543