ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศุภดาลัด สิทธิประเสริฐ
ชื่อเรื่อง การใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม;ภาษาไทย -- การเขียน;ภาษาไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์ -- แม่ริม (เชียงใหม่);นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 283 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536