ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุบัน พรเวียง
ชื่อเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพบพระ จังหวัดตาก
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพบพระ;ประชาธิปไตย;นักเรียน -- กิจกรรมทางการเมือง;ชาวเขา -- พบพระ (ตาก);โรงเรียนประถมศึกษา -- พบพระ (ตาก)
จำนวนหน้า 106 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539