ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มลธี ศรีสมพันธ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิคสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคิคเชิงสร้างสรรค์ความรู้
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านน้ำโคก;กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต;วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);นักเรียนประถมศึกษา -- อุตรดิตถ์;ความคิคสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
จำนวนหน้า ฎ, 190 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541