ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มานัส กิจเกิด
ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ภาพการ์ตูน
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);การเขียนเชิงสร้างสรรค์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);การ์ตูน -- ภาพ;นักเรียนประถมศึกษา -- นครราชสีมา
จำนวนหน้า ฌ, 157 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545