ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประสิทธิ์ สายชมภู
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง นักเรียนประถมศึกษา -- วินัย;การควบคุมตนเอง;วินัยในโรงเรียน;นักเรียนประถมศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่);ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;พฤติกรรมการเรียน;จิตวิทยาการศึกษา
จำนวนหน้า ญ, 85 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 47-50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539