ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมพิศ มาพวง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หัวเรื่อง โรงเรียนหนองหลั้ว;ภาษาไทย -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่);นักเรียนประถมศึกษา -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ซ, 140 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 47-49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541