ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไพรวัลย์ พุทธารัตน์
ชื่อเรื่อง กิจกรรมโครงการพิเศษเพื่อการพึ่งตนเองของโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวเรื่อง โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า;ชาวเขา -- การศึกษา -- แม่ฮ่องสอน;การศึกษา -- การบริหาร;โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
จำนวนหน้า ฏ, 162 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 157-161
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538