ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัจฉรา จิตรวงศนันท์
ชื่อเรื่อง สภาพ ปัญหา และความต้องการ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดน่าน อัจฉรา จิตรวงศ์นันท์
หัวเรื่อง โรงเรียนประถมศึกษา -- น่าน;กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
จำนวนหน้า ฐ, 190 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 144-149
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539