ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประทวน กลิ่นพินิจ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ครู -- อุตรดิตถ์;นักเรียนประถมศึกษา -- อุตรดิตถ์
จำนวนหน้า ฏ, 166 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 134-139
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539