ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อินทร นันทสมบูรณ์
ชื่อเรื่อง สภาพการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาวเขาในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นก่อนประถม;โรงเรียน -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน);ชาวเขา
จำนวนหน้า ฎ, 122 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-113
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538