ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธันวา มากเหลือ
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่ใช้การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่;แฟ้มผลงานทางการศึกษา;การวัดผลทางการศึกษา
จำนวนหน้า ฐ, 174 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 106-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541