ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวิทย์ มุกดาภิรมย์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีการนิเทศภายในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หัวเรื่อง ครู -- ทุ่งช้าง (น่าน);โรงเรียนประถมศึกษา -- ทุ่งช้าง (น่าน);การนิเทศการศึกษา
จำนวนหน้า ฎ, 141 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538