ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิชิต ต๊ะวงค์
ชื่อเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนซ่อมเสริมของครูประถมศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย;การสอนซ่อมเสริม;ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 118 หน้า
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [99]-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538