ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุพิน มูลสืบ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการสอนดนตรีพื้นเมือง วงสะล้อ-ซึง ตามทักษะกระบวนการ 9 ประการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หัวเรื่อง ดนตรี -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ดนตรีพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ);นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่;วงดนตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฉ, 229 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [94]-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536