ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุริยัน เรือนวงค์
ชื่อเรื่อง การสร้างชุดการเรียนการสอน เรื่อง การประดิษฐ์ถาดใบตองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of instructional package titled making tray from banna leaves for Prathom Suksa 6 students
หัวเรื่อง โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา;โรงเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่);คหกรรมศาสตร์ -- การสอนด้วยสื่อ;คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
จำนวนหน้า ฌ, 93 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [46-48]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552