ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เจริญ ศิริพัฒนาพันธ์
ชื่อเรื่อง สภาพทางบ้าน ภาระของผู้ปกครอง และปัญหาการเรียนของนักเรียนเขตอำเภอรอบนอกที่เข้ามาเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตเมืองเชียงใหม่
หัวเรื่อง นักเรียน -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว;นักเรียน -- ค่าใช้จ่าย;โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 143 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [114]-120
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538