ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วฤนดา ดวงใจ
ชื่อเรื่อง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สระมหัศจรรย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่;ภาษาไทย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
จำนวนหน้า ฏ, 173 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545