ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภีมนัฐฎาร์ ปิชัยนะ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวทางภาษาของนักเรียนปกาเกอะญอในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแม่ฮ่องสอน = Factors related to linguistic adjustment of The Pga K'nyau students in a Mae Hong Son Educational Opportunity Expansion School
หัวเรื่อง โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน;ภาษา;กะเหรี่ยง
จำนวนหน้า ก-จ, 126 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 97-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549