ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชฎาพร โกสินทร์
ชื่อเรื่อง ปัญหาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนชาวเขา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รัชฎากร โกสินทร์
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย;การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย;โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย;ชาวเขา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย
จำนวนหน้า ฎ, 110 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541