ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรีย์รัตน์ โอฬารสกุล
ชื่อเรื่อง ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย;การแนะแนว -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย;การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย;โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย
จำนวนหน้า ซ, 71 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 54-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544