ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชนี แสงภู่วงษ์
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะของครูแนะแนวตามความคาดหวังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
หัวเรื่อง ครูแนะแนว -- เชียงใหม่;บุคลิกภาพ;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- ทัศนคติ;โรงเรียนเทศบาล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 89 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [71]-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541