ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษณะ เจริญพานิช
ชื่อเรื่อง การยอมรับนวัตกรรมเตาเผาศพแบบห้องเผาไหม้คู่ของพนักงานฌาปนกิจ ประจำสุสาน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
หัวเรื่อง เตาเผาศพ -- เชียงใหม่;สุสานและฌาปนสถาน -- เชียงใหม่;ฌาปนกิจ -- เชียงใหม่;พิธีศพ -- เชียงใหม่;พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ญ, 55 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [44]-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544