ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไพซ้อน ยิ่งนิยม
ชื่อเรื่อง แนวคิดการแนะแนวตามแนวทางท่านศาสดามุฮำมัด (ซ.ล) = Guidance concept as guided by prophet mohammad (P.U.H.)
หัวเรื่อง ศาสนาอิสลาม -- การศึกษาและการสอน;ศาสนาอิสลาม -- คำสอน;การแนะแนว
จำนวนหน้า ฐ, 166 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [149]-154
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551