ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิลาวัลย์ เกิดพงษ์
ชื่อเรื่อง การสร้างข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ค 012 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอบ
หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบ;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า ฌ, 205 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณาานุกรม: แผ่น [34]-36
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545