ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาวดี มูลไชยสุข
ชื่อเรื่อง ผลการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปหัตถกรรม ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
หัวเรื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน;นักศึกษา -- สิงห์บุรี
จำนวนหน้า ซ, 151 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539