ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บำรุง อมรอาจหาญ
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนสมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Action research for improving mathayom suksa 1 instruction on equations at Chum Chon Ban Muangpond School, Khun Yuam District, Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง สมการ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);โรงเรียน -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน);นักเรียนมัธยมศึกษา -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน);วิจัยเชิงปฏิบัติการ
จำนวนหน้า ก-ซ, 186 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 69-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548