ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายใจ จงตระกูลศิริ
ชื่อเรื่อง วิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยการเรียนเป็นกลุ่มใหญ่กับการเรียนด้วยตนเอง
หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน;นักเรียน -- เชียงแสน (เชียงราย)
จำนวนหน้า ฌ, 230 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 44-48
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539