ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริรัตน์ กลัดเทศ
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เซด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน = Improving mathematics instruction on sets for Mathayom Suksa 4, Nanoi School, Nan Province
หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);เซต;นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
จำนวนหน้า ซ, 176 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-111
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549