ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวิมล แซ่เตียว
ชื่อเรื่อง ความเข้าใจและการแสดงแทนในการแก้ปัญหาปลายเปิดเรื่อง ทศนิยมของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ = Understading and representations in solving open-ended problems on decimals of students at Bannamphare School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ทศนิยม
จำนวนหน้า ญ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [81]-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554