ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุพาพร จางสาย
ชื่อเรื่อง การสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องระบบจำนวนจริง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม
หัวเรื่อง โรงเรียนห้างฉัตร;คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ห้างฉัตร (ลำปาง);คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ห้างฉัตร (ลำปาง);นักเรียนมัธยมศึกษา -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
จำนวนหน้า ฎ, 194 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [64]-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541