ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อภิชาต จารุชาต
ชื่อเรื่อง การสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องเซตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม
หัวเรื่อง โรงเรียนอุตรดิตถ์;คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- อุตรดิตถ์;นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์;คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- อุตรดิตถ์;เซต
จำนวนหน้า ฎ, 181 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [57]-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2542