ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สัมพันธ์ อินทะวงค์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเสริมสร้างสมรรถภาพครูคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวเรื่อง ครูคณิตศาสตร์ -- แม่ฮ่องสอน -- การฝึกอมรม;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แม่ฮ่องสอน;คณิตศาสตร์ -- การฝึกอบรม;การศึกษาขั้นมัธยม -- แม่ฮ่องสอน -- หลักสูตร;โรงเรียนมัธยมศึกษา
จำนวนหน้า ฎ, 174 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [53]-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2540