ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิราภรณ์ ขันธพิน
ชื่อเรื่อง การสร้างแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จังหวัดตาก
หัวเรื่อง โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);กิจกรรมเสริมหลักสูตร;นักเรียนมัธยมศึกษา -- ตาก
จำนวนหน้า ช, 116 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [34]-36
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545