ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คล้ายจันทร์ มะโนรส
ชื่อเรื่อง ปัญหาและความต้องการของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8
หัวเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 8;ครูสังคมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ);ครูมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ);โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฎ, 121 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544