ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เบญจศีล ชื่นจิตต์
ชื่อเรื่อง กระบวนการทำงานกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม รายวิชา ส 053 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม โดยการสอนแบบศูนย์การเรียน
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แม่แตง (เชียงใหม่);มลพิษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แม่แตง (เชียงใหม่);ความร่วมมือทางการศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่);ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวนหน้า ฎ, 294 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541