ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิรันดร์ ขันธิมา, พระ
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจวัฒนธรรมล้านนา เรื่อง ประเพณีชีวิตคนเมือง โดยการสอนแบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพลราชมวิทยากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Promotion of Lanna culture understanding on Kon Mueang's Life custom through integrated instruction for grade level 3 students, Polrachomwittayakorn School, Amphoe Mueang Chiang Mai พระนิรันดร์ ขันธิมา
หัวเรื่อง วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ);นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่;ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
จำนวนหน้า ก-ซ, 129 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548